CHỖ Ở & PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

GIỚI THIỆU

Hệ thống chỗ ở và phương tiện đi lại hiện nay của chúng ta không đủ để đáp ứng nhu cầu của người sống sót. Chỗ ở chuyển tiếp và lâu dài thường nằm ngoài khả năng chi trả và không đạt tiêu chuẩn để khiến người sống sót cảm thấy an toàn và yên tâm. Phương tiện giao thông công cộng còn bỏ sót nhiều khu dân cư chưa được phục vụ đầy đủ và nằm ngoài khả năng chi trả đối với nhiều người sống sót. Các chương trình do chính phủ cấp vốn nhận được quá ít kinh phí và có tiêu chí hội đủ điều kiện quá hẹp, khiến nhiều người yếu thế gặp rủi ro lớn hơn.

Tất cả những người sống sót đều đáng được có chỗ ở và phương tiện đi lại với giá phải chăng, an toàn, đáng tin cậy, được tôn trọng nhân phẩm và có quyền tự ý định đoạt. Điều này đặc biệt đúng đối với người sống sót là người Da Đen, da màu, có thu nhập thấp, thuộc nhóm LGBTQIA+, không có giấy tờ và bị khuyết tật. Chỗ ở và phương tiện đi lại phải là các dịch vụ công cộng có tài trợ, được thiết kế cho những người cần dịch vụ và chỗ trú khẩn cấp và cấp thiết, đồng thời dành cho những người từng trải qua nạn bạo hành trong quá khứ và đang tìm cách để được tiếp tục hỗ trợ và tiến hành các liệu pháp điều trị phục hồi. Trong đó bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận chỗ ở với dịch vụ chăm sóc có hiểu biết về sang chấn (được đào tạo theo các nhu cầu tâm sinh lý cụ thể của người sống sót). Chỗ ở và phương tiện giao thông phải được chỉ dẫn đặc biệt là phục vụ người sống sót từ những cộng đồng bên lề.

CHÚNG TÔI ĐANG KÊU GỌI

  1. Cộng đồng hãy tăng cường đầu tư vào chỗ ở an toàn, có giá cả phải chăng hơn cho người sống sót để giảm thời gian mà một người cần phải lưu lại cơ sở lưu trú khẩn cấp và chuyển tiếp.
  2. Các chương trình bao gồm chăm sóc trẻ em, đưa đón và thông dịch ngôn ngữ cũng có sẵn trong dịch vụ chỗ ở (nhất là ở vùng nông thôn hay các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ).
  3. Các nguồn lực như hỗ trợ sức khỏe tâm thần, dịch vụ xã hội và hỗ trợ ứng phó khủng hoảng đều miễn phí và có sẵn trực tuyến hoặc hầu như người sống sót nào cũng có thể tiếp cận được.
  4. Người sống sót có thể tiếp cận chỗ ở và phương tiện đi lại mà không bị phân biệt đối xử dựa trên tình trạng nhập cư, tiền án, nghề nghiệp hay tiện ích trợ năng tại chỗ ở.
  5. Triển khai xây dựng quy định về các quyền của người thuê nhà nhằm bảo vệ người sống sót khỏi bị lạm dụng hay xâm hại bởi chủ nhà, bị chủ nhà trục xuất hay trục xuất không đáng có khi chủ nhà cho rằng người sống sót có thể có hành vi bạo lực trong tương lai.
  6. Phương tiện giao thông công cộng đáng tin cậy, hợp túi tiền và tuân thủ ADA, bên cạnh đó là các dịch vụ đưa đón theo yêu cầu, luôn đảm bảo được sự an toàn, theo ý muốn và gìn giữ sự riêng tư cho người sống sót.

CÁC CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CHÚNG TA

Tìm hiểu về chính sách chuyển tiền trực tiếp không ràng buộc để giúp người sống sót trong việc hỗ trợ cuộc sống của bản thân và gia đình, đồng thời giúp họ nỗ lực hướng tới đảm bảo sự an toàn và an ninh về mặt tài chính.

Hỗ trợ thông qua Đạo Luật Giảm Tiền Thuê, trong đó quy định lập một khoản tín dụng thuế mới, có thể hoàn lại cho các hộ gia đình có chi phí thuê nhà vượt quá 30% thu nhập, bao gồm tiền thuê nhà và chi phí điện nước, giúp các gia đình có thể chi trả khi chi phí tiền thuê tăng lên.

Tăng cường mức phân bổ ngân sách cho Đạo Luật Ngăn Chặn và Dịch Vụ Hỗ Trợ Ứng Phó với Bạo Hành Gia Đình, đây là nguồn ngân sách chính của liên bang chuyên để hỗ trợ nơi lưu trú và dịch vụ khẩn cấp cho người sống sót của nạn bạo hành gia đình.

Tái phê chuẩn Đạo Luật Sự Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ nhằm tăng cường các chế tài pháp lý, giúp người sống sót có thể ở lại nhà một cách an toàn hoặc chuyển tới nơi lưu trú lâu dài, bao gồm đầu tư vào Chương Trình Chỗ Ở Chuyển Tiếp nhằm cung cấp chỗ ở chuyển tiếp, hỗ trợ lưu trú ngắn hạn và dịch vụ hỗ trợ liên quan cho người sống sót, con cái của họ và những người phụ thuộc khác.

Tăng cường đầu tư vào Chương Trình Chăm Sóc Liên Tục của Sở Gia Cư và Phát Triển Đô Thị (HUD) nhằm hỗ trợ người vô gia cư, bao gồm việc cấp vốn để nhanh chóng cấp chỗ ở cho các cá nhân và gia đình không có nhà ở, giảm thiểu sang chấn cho họ, đồng thời đầu tư để giúp người vô gia cư có thể tự cung tự cấp.

Tăng cường đầu tư vào Chương Trình Trợ Cấp Giải Pháp Khẩn Cấp của HUD nhằm hỗ trợ người sống sót nhanh chóng ổn định trở lại ở cơ sở lưu trú lâu dài sau khi gặp khủng hoảng về chỗ ở và/hoặc trở thành người vô gia cư.

Mở rộng các chương trình của HUD để bao gồm 1) khả năng tiếp cận nhà ở an toàn cho người sống sót dựa trên nhu cầu an toàn về tâm lý, cảm xúc hoặc nhằm mục đích phục hồi và 2) để giải quyết các hành vi quấy rối và xâm hại tình dục bởi chủ nhà và nhân viên quản lý chỗ ở.

Safe exit